Ons mensbeeld
Wij zien de mens in ontwikkeling als uniek, sociaal, cognitief en emotioneel (gericht) met een eigen identiteit: hij is nieuwsgierig, wil ontdekken én ontmoeten.
Het gedrag wordt mede bepaald door aanleg, achtergrond, interesse, omgeving, emoties en de behoefte aan verantwoordelijkheid.
Wij zien mensen groeien tot kritisch denkende, zelfstandig functionerende persoonlijkheden, die keuzes maken en respect geven.

Onze kernwaarden

  • betrouwbaar
  • zelfontplooing
  • passie
  • ontmoeten

missie

Ons motto is: in beweging!
Het onderwijs verandert ingrijpend, is in beweging.
Naast het belang van rekenen, taal en ICT moet er ook veel ruimte zijn voor zelfreflectie, samenwerken, creativiteit en beweging.
Leerlingen zitten niet meer de hele dag in hun eigen lokaal en leren niet op één manier. Het schoolplein moet bijvoorbeeld ook uitdagen tot leren, groener worden. Buiten spelen is meer dan buiten zijn! Je leert niet alleen over de seizoenen vanuit een lesmethode, filmpje of foto’s.
De Prins Willem Alexanderschool komt in beweging om zo tegemoet te komen aan de verschillende leerbehoeftes en ambities van kinderen én werknemers.