Klassenfoto 2016-2017 site

december 13, 2017

Pietengym

december 13, 2017

Sinterklaas op school

november 23, 2017

oktober 13, 2017

afsluiting kinderboekenweek

In groep 7/8 zitten 27 kinderen. Juf Thea (ma, di, woe) en juf Emmy (do, vrij) geven in deze groep les.

Het welzijn en welbevinden van de leerlingen vinden wij erg belangrijk. Wij werken dan ook met het principe van de kanjertraining waarbij we de leerlingen bewust laten worden van hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Door veel met elkaar te praten en samen opdrachten te doen leren wij de kinderen elkaar te respecteren, maar ook te vertrouwen. Ons streven is een pestvrije klas en hier zetten wij ons iedere dag weer voor in.
             
In dit schooljaar komt er veel op ons pad. Zo krijgen we te maken met;techniekochtenden, hebben we in groep 8 de CITO-eindtoets, gaan we aan het einde van het jaar werken aan de musical, gaan we nog op kamp en werken we aan allerlei projecten binnen maar soms ook buiten de school.

Er is dus genoeg te doen dit schooljaar, waarin we er een leerzaam en vooral fijn jaar van proberen te maken!

DSC_4670Samen werken & overleggen.

dsc_6250Technieklokaal

Projectmatig werken.

dsc_6210Technieklokaal

Hoe ziet de week er uit?
Iedere maandag openen wij de week in het speellokaal met alle kinderen van de school. We lezen dan een bijbelverhaal voor uit Trefwoord, of een verhaal. De overige dagen beginnen we de dag in de klas. De kinderen mogen dan vertellen of leest de juf een verhaal of gedicht voor en wordt hierover gesproken met elkaar. Op vrijdagochtend beginnen we met gym.

In de bovenbouw wordt al een flink beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. De juf geeft instructie aan de groepen en daarna gaan de kinderen zelf de stof verwerken; individueel, in tweetallen of in groepjes. Zodra iedereen aan het werk is, heeft de juf tijd om bepaalde kinderen extra hulp te geven. ‘s Morgens werken we altijd aan taal (waaronder spelling en woordenschat), rekenen en spelling. De middag gebruiken we voor de begrijpend lezen, zaakvakken, creatieve en muzikale vakken en Engels. Er is regelmatig tijd om zelfstandig te werken aan het keuzewerk. Ook leren ze in groep 7/8 om te gaan met het plannen van het werk en in hun agenda. En hoe ze moeten omgaan met huiswerk, zodat ze goed worden voorbereid op de middelbare school. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen drie keer in de week huiswerk mee.

Naast de reguliere vakken hebben de kinderen ieder week één taak in de klas of in de school. Voorbeelden hiervan zijn; zandbakdienst, oud papier verzamelen, koffie/ thee zetten, enz. Deze taken worden gedurende week tijdens of na schooltijd uitgevoerd.

Er wordt veel energie gestopt in lezen. Iedere dag wordt er minimaal 30 minuten stil gelezen in een leesboek, daarnaast lezen we ook nog in een stripboek en leest de juf na de pauze voor. Ook zijn er kinderen die samen met de juf, buiten het lokaal, gaan Ralfi lezen (o.a. voor de dyslectische kinderen).

dsc02179Musical 2016

DSC_4804duolezen met groep 3-4.

Sinterklaas 2016.

dsc02184Musical 2016

Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Tussen de lessen door, in de pauze en tijdens de creatieve en muzikale vakken. We maken tijd voor bijzondere momenten, zo hebben we uitgebreid gegeten tijdens prinsjesdag en hopen we ook dit jaar een klassenfeest te organiseren. Wij streven er naar om hard werken en ontspanning goed af te wisselen, zodat iedereen enthousiast en met veel plezier naar school gaat.

Kom gerust eens een kijkje bij ons in de groep nemen.
U bent van harte welkom!

Schoolkamp 2017.

Wandelen voor water 2017.

Schoolkamp 2017.

Verjaardag juf Emmy en juf Thea 2017.