Groepen

Home / Informatie / Groepen

 
Groep 0-1 start ’s ochtends met een inloop. De kleuters mogen tijdens deze inloop aan één van de tafels zelf kiezen wat ze willen doen. De ene dag is het een aanbod van klei, bouwen, kralen en puzzels. De andere dag is het een gericht aanbod van ontwikkelingsmateriaal. Na de kring gaan we naar de gymzaal of buiten spelen op ons eigen plein. Halverwege de ochtend gaan we lekker samen eten en drinken in de kring!

 
Spelen en werken in de klas doen we op verschillende manieren. We kiezen aan de hand van een digitaal kiesbord op de computer. Het spelen gebeurt in de hoeken zoals de leeshoek, bouwhoek, etc. en aan tafel. Een puzzel, ontwikkelingsmateriaal en knutselen komen daarbij onder andere aan bod. We maken opdrachten die te maken hebben met het thema dat in de klas leeft. De thema’s komen uit 4x Wijzer en sluiten aan bij de belevingswereld van de kleuters. De kinderen werken vanuit meerdere intelligenties op hun eigen niveau.

 

Naast rekenen, lezen en schrijven doen we ook nog veel andere dingen. We houden bij ons in de groep ook erg van zingen en dansen, spelen, ontdekken (4x wijzer) en soms krijgen we een bezoek (een gastles).
We zijn heel trots op alles wat we leren!

 

De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 zitten in groepjes, zo kunnen we goed samenwerken. Naast al het werk binnen, op onze stoel, bewegen we ook veel in de klas én buiten. Ons plein is echt een prachtig groot plein! De kinderen kunnen in het bos hutten bouwen of op het kunstgrasveld voetballen.

 

Heel bijzonder is dat de kinderen van de groep 4, 5 en 6 twintig keer op vrijdagmiddag tijdens de lente, de zomer en de herfstperiode hun eigen educatieboerderij bezoeken. Het zaaien, het onderhouden van de tuin, het oogsten, dit alles komt aan bod. Daarnaast maken de kinderen kennis met wilde planten, het leven in de kikkerpoel, de verwerking van producten (van graan tot zelf brood bakken b.v.).

 

In een schooljaar van groep 7/8 komt er veel op ons pad. Zo krijgen we te maken met; techniekochtenden, hebben we in groep 8 de IEP-eindtoets, gaan we aan het einde van het jaar werken aan de musical, gaan we nog op kamp en werken we aan allerlei projecten binnen maar soms ook buiten de school.
In de bovenbouw wordt een flink beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Er is regelmatig tijd om zelfstandig te werken aan het keuzewerk. Ook leren we in groep 7/8 om te gaan met het plannen van huiswerk en het werken met een agenda.
Naast de reguliere vakken hebben de kinderen ieder week één taak in de klas of in de school.