Ouderraad

Home / Ons onderwijs / Ouderraad

Ouderraad

Betrokkenheid van ouders bij de school maakt het verschil! Bij de Prins Willem Alexanderschool werkt dat heel goed, mede door de ouderraad.

Wat doet de ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen die naar de Prins Willem Alexanderschool gaan. Ook zit er namens het team een leerkracht in. De ouderraad helpt bij veel activiteiten in en rond de school. Bijvoorbeeld bij de viering van Kerst en Sinterklaas en de Paasmaaltijd. Verder doet de ouderraad kleine klusjes in de school.

Werkgroepen met een speciale taak

Naast de ouderraad zijn voor er ook nog aparte werkgroepen die de volgende zaken regelen:

  • sinterklaascommissie
  • tuingroep
  • luizenouders
  • seizoenengroep (aankleding thematafels)
  • schoolbibliotheekouders

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan u als ouder. De ouderraad stelt de hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage vast. Zij int en beheert deze bijdrage. Allerlei extra dingen doen we hiervan. Vieringen en andere bijzondere activiteiten zijn op deze manier betaalbaar. Het schoolreisje hoort hier niet bij. De ouderraad draagt echter wel een klein gedeelte in de schoolreiskosten bij.

Ouders in de MR hebben instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van deze bijdrage. De vrijwillige bijdrage is vastgesteld op € 27,50- per kind. Via de penningmeester ontvangt u een oproep tot betaling.